Επιστροφές & Ακυρώσεις

  1. Αρχική
  2. Επιστροφές & Ακυρώσεις

Ακύρωσεις


Οι παραγγελίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης.


Πολιτική Επιστροφής


Σε περιπτώσεις διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις,η επιστροφή θα γίνεται δεκτή όταν ζητηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση ή μη παράδοση.


Εάν ένας πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος με το προϊόν που παραδόθηκε ή θέλει να επιστρέψει ένα προϊόν, δικαιούται αντικατάστασης,αλλά μόνο εάν το αρχικό προϊόν επιστραφεί σε εμάς.